Skip to main content

İşeri’nin eserleri, geometrik şekillerin ve sembolik imgelerin ustaca birleşimiyle doludur. Her bir çizgi ve renk tonu, izleyiciyi düşüncelerin derinliklerine sürüklerken, eserlerindeki detaylar ve kompozisyonlar, her bakışta yeni bir katman açığa çıkarır. Bu yazıda, Elif İşeri’nin 2D sanatının derinliklerine bir bakacağız ve onun eserlerinin içsel anlamlarını ve estetik gücünü keşfedeceğiz.